Renungan islam | Istiqomahlah dalam berislam..

Umat Islam diajar, disuruh, diperintah Allah untuk selalu istiqamah, konsisten hidup dalam Islam agar nanti mati dalam Islam. ‘Sesngguhnya orang-orang yang mengatakan ‘Tuhan kami ialah Allah’ kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada kekhawatiran terhaap mereka dan tiada pula berduka cita” (QS 46:13). “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaiamana diperintahkan kepadamu dan juga oang-oang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas” (QS 11:112). “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadaNya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” (QS 3:102). Continue reading

Advertisements